شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

rx online بدون هیچ تردیدی نام درست جغرافیایی آن در طول تاریخ خلیج فارس است.در اسناد به جا مانده از بسیاری از تمدن‌های گذشته اینگونه بیان شده که سرزمینهای جنوب خلیج فارس که شامل قطر، شمال عمان، امارت متحده عربی، شرق عربستان و کویت می‌شده به ایران تعلق داشته‌اند و بنابراین خلیج فارس جزو آبهای […]

بایگانی برای دسته "Russian Wife Order"

NAASR Expands World – up to now, in 2019, NAASR has sponsored or co-sponsored 38 programs for an extensive variety of topics and in numerous places, probably the most in its history for the period that is six-month.

بدون نظر
rx online

NAASR Expands World – up to now, in 2019, NAASR has sponsored or co-sponsored 38 programs for an extensive variety of topics and in numerous places, probably the most in its history for the period that is six-month.

In the middle of constructing its new state-of-the-art headquarters in Belmont, MA, the nationwide Association for Armenian Studies and analysis (NAASR) in addition has expanded its programs and scholar help around the world having an unprecedented degree of activity in the 1st 1 / 2 of 2019. Unprecedented Range Programs

These events took invest Massachusetts, Ca, nyc, nj-new jersey, Washington, D.C., Maryland and, for the time that is first, with the AGBU Cairo in Heliopolis, Egypt. The programs have moved on numerous aspects of Armenian history and tradition and included NAASR/Calouste that is several Gulbenkian Lectures on Contemporary Armenian Issues.

Among these programs had been co-sponsorships of four major seminars: “Armeno-Iranica: A Shared History,” at UCLA and UC Irvine; the seventeenth Annual Graduate scholar Colloquium in Armenian Studies, at UCLA; “Entangled Encounters: Antiquity and Modernity in Armenian Studies,” at Harvard University; and the second Feminist Armenian Studies Workshop: Gendering Resistance and Revolution, during the University of California, Irvine. (بیشتر…)